АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО

 

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ:

СКИЦА СХЕМА КАДАСТЪР

 

 
   

 

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ

 

      В случай, че ви предстои продажба на имот, вече не е необходимо да ходите до Агенцията по геодезия, картография и кадастър за скица или схема. Можете да се обърнете към адвоката си, който да ви осигури документа изцяло по електронен път. В големия брой случаи общата сума, която ще заплатите ще е с 10-15 лв. повече от това, което бихте заплатили за снабдяване с документа на гише в СГКК, но ще си спестите поне две посещения на Службата по геодезия, картография и кадастър, чакането на опашка (включително и вън пред службата, в условията на пандемия от COVID-19) и рискът от разболяване.

     Не бързайте да ходите до СГКК и в случаите, когато планирате да ползвате услугите на адвокат за самата сделка. В тази хипотеза, най-вероятно услугата по снабдяването ви със скица / схема няма да ви бъде таксувана от адвоката отделно и така ще си спестите главоболията и реденето по опашки без какъвто и да било допълнителен разход.

ВРЪЗКА С НАС:

Адв.друж. „Фотева, Танев, Минчев“


Бургас 8000, ул. „Македония“ 61-63, партер, офис 1

България


Тел.: +359 (0)56 811 875


и-мейл: info@ftm-lawfirm.com


Номер в Единния регистър на Адвокатските дружества: 2900000280

 


БУЛСТАТ: 147034619


ДДС№: BG147034619