АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО

 

запитване:


 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КАРЕТО "ЗАПИТВАНЕ"

 

TERMS OF USE OF THE CONTACT FORM

 

 

 

карта:

ВРЪЗКА С НАС:

Адв.друж. „Фотева, Танев, Минчев“


Бургас 8000, ул. „Македония“ 61-63, партер, офис 1

България


Тел.: +359 (0)56 811 875


и-мейл: info@ftm-lawfirm.com


Номер в Единния регистър на Адвокатските дружества: 2900000280

 


БУЛСТАТ: 147034619


ДДС№: BG147034619