АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО

 

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ:

Скица схема кадастър

           В случай, че ви предстои продажба на имот, вече не е необходимо да ходите до Агенцията по геодезия, картография и кадастър за скица или схема.

       Можете да се обърнете към адвоката си, който да ви осигури документа ....


 лого на Висшия адвокатски съвет

            Българската адвокатура вече има изцяло нов, модерен регистър, който може да бъде достъпен на:

 

https://bar-register.bg/ 

 
   
  
   
 

 

 

да ви осигури документа изцяло по електронен път. В големия брой случаи общата сума, която ще заплатите ще е с 10-15 лв. повече от това, което бихте заплатили за снабдяване с документа на гише в СГКК, но ще си спестите поне две посещения на Службата по геодезия, картография и кадастър, чакането на опашка (включително и вън пред службата, в условията на пандемия от COVID-19) и рискът от разболяване.

Не бързайте да ходите до СГКК и в случаите, когато планирате да ползвате услугите на адвокат за самата сделка. В тази хипотеза, най-вероятно услугата по снабдяването ви със скица / схема няма да ви бъде таксувано от адвоката отделно и така ще си спестите главоболията и реденето по опашки без какъвто и да било допълнителен разход.

ЗА ДРУЖЕСТВОТО:

Адвокатско дружество „Фотева, Танев, Минчев” е едно от първите адвокатски дружества в гр. Бургас.

 

Съдружници в дружеството са: адв. Христо Минчев и адв.Венелина Фотева.

 

От първостепенна важност за нас са:


● Осигуряване на защитата на законните интереси на клиента по най-добрия начин със законни средства;

● Зачитане на върховенството на закона;

● Осигуряванe на независимост на адвоката при изпълнение на професионалните му задължения.

 

Адвокатът е длъжен да упражнява съвестно своята професия и чрез своето поведение при нейното упражняване и извън нея да бъде достоен за необходимите за професията доверие и уважение.