АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО

 

АДВ. ИВАН ТАНЕВ

Адв. Иван Танев е асоцииран партньор на Адвокатско дружество „Фотева, Танев, Минчев". Вписан е в регистъра на Адвокатска Колегия – гр.Бургас през 2002г. и упражнява адвокатската професия без прекъсване вече 19 години.

 

Осъществява процесуално представителство по граждански, административни и вещни спорове.

 

Работни чужди езици – английски и руски.