АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО

 

АДВ. ХРИСТО МИНЧЕВ

Адв.Христо Минчев има 20 години адвокатски стаж.

 

Практикува в областта на търговското, данъчното и административно право. Има дългогодишен опит като процесуален представител по граждански, търговски и административни дела.

 

От 2001 до 2009г. е преподавател в „Бургаски свободен университет“, специалност ”Обща теория на правото”. Арбитър е към Арбитражен съд към Сдружение на добрите адвокатски практики.

 

Владее английски и руски език.