АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО

 

Адв. венелина фотева

Адв.Венелина Фотева е вписана в Адвокатска колегия – Бургас през 2002 г. и е управляващ съдружник в Дружеството от самото му създаване.

 

Специализирала е право на Европейския съюз към Университета в Кеймбридж („Въведение в английското право и правото на Европейския съюз”, 2000 г.) и Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ (следдипломна квалификация по право на ЕС, 2019г.).

 

Има богат опит в областта на вещното право и устройство на територията; консултиране на чуждестранни инвеститори; правно обслужване на всички дейности, осъществявани в инвестиционния процес (проектиране, строителство, въвеждане в експлоатация); покупко-продажба на недвижими имоти; управление на етажната собственост и др.

 

Осъществява процесуално представителство по граждански и административни дела.

 

Владее английски и руски език.